Activitatea deputatului în 2021

Ianuarie - Martie 2021

Aprilie - Iunie 2021

Iulie - Septembrie 2021

Octombrie - Decembrie 2021