Activitatea deputatului în 2022

Ianuarie - Martie 2022

Aprilie - Septembrie 2022

Octombrie - Decembrie 2022