Activitatea deputatului în 2020

Ianuarie - Martie 2020

Aprilie - Iunie 2020

Iulie - Septembrie 2020

Octombrie - Decembrie 2020