Director MBA

Perioada: 2002

Ocupația sau poziția ocupată: Director MBA

Denumirea angajatorului și localitatea: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Principalele activități și responsabilități: Organizatorice, management universitar, relaţii interuniversitare

Tipul sau sectorul de activitate: Free European School of Economics – Atena, Grecia