Conferenţiar universitar

Perioada: 2004 – prezent

Ocupația sau poziția ocupată: Conferenţiar universitar

Denumirea angajatorului și localitatea: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Principalele activități și responsabilități: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar

Tipul sau sectorul de activitate: Departamentul de Inginerie Mecanică – INM