Asistent universitar

Perioada: 1995 – 1998


Ocupația sau poziția ocupată: Asistent universitar


Denumirea angajatorului și localitatea: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti


Principalele activități și responsabilități: Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar


Tipul sau sectorul de activitate: Catedra Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier – T.C.U.P.