Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Perioada: 1986-1992

Tipul calificării: Inginer pentru utilaje tehnologice

Durata: Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)

Detalii: şef de promoţie – media  generală  9,42 / 10 la examenul de Diplomă