Conferenţiar universitar

Perioada: 2017

Ocupația sau poziția ocupată: Conferenţiar universitar

Denumirea angajatorului și localitatea: Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Principalele activități și responsabilități: Organizatorice, management universitar, relaţii interuniversitare, cercetare ştiinţifică

Tipul sau sectorul de activitate: Erasmus+, Universitatea Democritus din Tracia, Grecia