Simpozionul de studii Bizantine și Postbizantine

Lansarea volumului “Studii Bizantine şi Postbizantine”. Coordonatori: Cosmin Dumitrescu şi Dragoş Gabriel Zisopol. Eveniment desfăşurat în cadrul proiectului cu acelaşi titlu, iniţiat de Uniunea Elenă din România şi cofinanţat de Guvernul României – Departamentul pentru Relații Interetnice Lucrarea conține comunicările ştiinţifice susținute în perioada 20 iunie 2015 – 16 noiembrie 2019 de academicienii și profesorii universitari care au participat la simpozioanele dedicate Bizanțului, organizate anual de Uniunea Elenă din România și Societatea Culturală Bizantină. Comunicările sunt grupate pe următoarele capitole: Bizanțul și ideea de cruciadă, Ortodoxia şi ereziile în spaţiul Bizanț, Europa răsăriteană și est-centrală sub semnul Bizanțului: etnogeneze și nașterea statelor, Cantacuzinii, o familie bizantină și post-bizantină, Rolul Cantacuzinilor în istoria bizantină și post-bizantina.
La sediul Uniunii Elene din România (U.E.R.), au fost prezenţi alături de domnul Dragoş Gabriel Zisopol, preşedintele şi deputatul U.E.R., domnul Amet Aledin, subsecretar de stat Guvernul României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, doamna Aurora Caravasile, consilier superior la Ministerul Culturii, doamna Olimpia Bândea, secretar general al U.E.R., doamna Ana Nicola, consilier probleme culturale U.E.R. Prin intermediul platformei online, s-au alăturat domnul prof. univ. dr. Cosmin Dumitrescu, preşedintele Societăţii Cultural Bizantine, domnul lector univ. dr. Liviu Damian, părintele Mihail Harbuzaru, protos la Mănăstirea Sinaia, doamna Elena Lazăr, directorul editurii “Omonia”, domnul Apostol Patelakis, profesor la Şcoala de Limbi Balcanice din Salonic, doamna traducător Angela Bratsou, doamna Mariana Conduraru, preşedinta Asociaţiei “Sfinţii Constantin şi Elena” din Grecia, doamna Lemonia Chiriac, vicepreşedintele U.E.R. şi preşedintele Comunităţii Elene Braşov, reprezentanţi ai vieţii politice şi culturale româneşti şi elene.